Shibavalpar

Rollick's Gokudo Girl, HD A


är parad med


S Ch Nord JV-19

Takashi Kimiko Eray, HD A

Vi hoppas på valpar i mitten av april!